پشتیبانی آنلاین?>"/>
هزینه ثبت نام هر نفر در کنفرانس 320 هزار تومان می باشد:
مبلغ پرداختی:
ریال
ایمیل :
نام و نام خانوادگی:
شماره موبایل :
نام سازمان، سمت سازمانی و کد ملی :
 
کد امنیتی بالا را وارد کنید